AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Zabezpieczenie Przedsiębiorstwa

Zabezpieczenie Przedsiębiorstwa

 

Zabezpieczenie Przedsiębiorstwa.

Warta przygotowała dla przedsiębiorców specjalną instrukcję odpowiedniego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i jego pracowników w czasie ograniczenia działalności lub przerwy w funkcjonowaniu firmy – informuje „Puls Biznesu”.

 

Gazeta pisze, że instrukcja wskazuje na niezbędne czynności, jakie należy wykonać w razie przerwy/ograniczenia działalności, m.in. odłączenie mediów użytkowych lub wprowadzenie ich stałego dozoru. 

Paweł Pawlik, dyrektor zarządzający z Departamentu Produktów i Taryfikacji Klientów Korporacyjnych Warty, wyjaśnia, że instrukcja jest formą porady dla przedsiębiorców, która wskazuje, jak najlepiej zabezpieczyć swoje mienie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia szkody. I to niezależnie od tego, gdzie ubezpiecza się firma bądź gdy z różnych względów rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej. „PB” zwraca uwagę, że odpowiednie zabezpieczenie jest bardzo ważne także ze względu na ciągłość ochrony mienia. 

Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) radzi przedsiębiorcom sprawdzenie OWU posiadanych polis, gdyż niektóre zakłady wyłączają z ochrony budynki, sprzęt i inne elementy majątku, które zostały opuszczone albo są niewykorzystywane przez czas dłuższy niż określona w umowie liczba dni, chyba że przedsiębiorca wcześniej zgłosił ten fakt. Wówczas obie strony wspólnie uzgadniają, jakie dodatkowe środki ochrony zabezpieczające mienie muszą zostać wprowadzone. Może się też okazać, że konieczne jest rozszerzenie informacji dotyczących dokładnego miejsca ubezpieczenia poszczególnych elementów majątku firmy, jeśli przestawi się ona na pracę zdalną.

 

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa:https://gu.com.pl/rynek-ubezpieczen/warta-radzi-firmom-jak-zabezpieczyc-mienie-na-wypadek-przerwy-w-dzialalnosci/?utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-gazety-ubezpieczeniowej-31-3-2020