AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta zaoferuje PPK

Warta zaoferuje PPK
 
Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez firmę umożliwi gromadzenie i inwestowanie oszczędności oraz zaproponuje ochronę ubezpieczeniową. Za zarządzanie aktywami odpowiadać będzie zespół wewnętrznych ekspertów.
 
Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych już od 1 lipca przyszłego roku zastosują podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Na początku listopada wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na interpelację poselską poinformował, że zgodnie z informacjami przekazanymi Ministerstwu Finansów przez Komisję Nadzoru Finansowego na dzień 30 września 2018 r. warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełniało łącznie 45 instytucji, z tego 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 10 powszechnych towarzystw emerytalnych oraz 21 zakładów ubezpieczeń. Z kolei 3 grudnia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys ocenił, że w pierwszym etapie zainteresowanych utworzeniem funduszy w ramach Planów będzie około 20 instytucji finansowych.
Pierwszą firmą ubezpieczeniową, która oficjalnie zadeklarowała uczestnictwo w systemie PPK jest Warta. Jej Plany będą oferowane i prowadzone przez TUnŻ Warta. PPK Warta to rozwiązanie łączące 9 funduszy zdefiniowanej daty oraz część ochronną w postaci ubezpieczenia na życie (bez dodatkowych opłat za ochronę).
 
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych tworzy powszechny system dobrowolnego oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych na zabezpieczenie potrzeb osób, które ukończyły 60 lat. Nowe przepisy dają pracownikom nowe możliwości w zakresie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, obok świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu zabezpieczenia emerytalnego. Środki gromadzone w PPK stanowić będą prywatną własność uczestnika Planów i zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów: o zarządzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa) i o prowadzenie Planów (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne, lub zakład ubezpieczeń.

Źródło:
Więcej na temat systemu PPK:
http://www.gu.com.pl/...