AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta Travel plus

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia

  Warta Travel plus OWU
  PDF 856,7 KB
Kliknij link i pobierz dokument

Na jaką ochronę mogę liczyć wyjeżdżając za granicę z ubezpieczeniem WARTA Travel plus?
WARTA gwarantuje w ramach podstawowego  zakresu ubezpieczenia Warta Travel plus :
-   Pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
-   Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
-   Zorganizowanie pomocy w ramach usług assistance STANDARD.
 
Dodatkowo możemy zaoferować:
-   Zorganizowanie i pokrycie kosztów w ramach usług assistance SUPER,
-   Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC),
-   Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w tym sprzętu narciarskiego
-   Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w kraju skutków urazów odniesionych za granicą,
-   Zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystyczne i/lub anulowania biletu podróżnego czy noclegu
-   pokrycie kosztów odwołania lub opóźnienia lotu
-   specjalny pakiet dla narciarzy SKI PLUS

Na jaka ochronę mogę liczyć wyjeżdżając na wypoczynek w kraju z ubezpieczeniem WARTA Travel plus?
WARTA gwarantuje w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia WARTA Travel plus:
-   Pokrycie kosztów leczenia urazów wynikających z nieszczęśliwych wypadków
-   Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
-   Zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w ramach usług assistance STANDARD
 
Dodatkowo możemy zaoferować:
-   Zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w ramach usług assistance SUPER.
-   Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie  bagażu podróżnego w tym sprzętu narciarskiego
-    Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC).
-   Pokrycie kosztów akcji ratunkowej (w przypadku  amatorskiego uprawiania narciarstwa i/lub uprawiania sportów ekstremalnych),
-   Pokrycie kosztów odwołania lub opóźnienia lotu,
-   Pokrycie kosztów kontunuacji leczenia w miejscu zamieszkania po wypadku w trakcie wyjazdu,
-   Specjalny pakiet dla narciarzy SKI Plus
 
Jaki zakres pomocy gwarantuje pakiet assistance Standard?
Pakiet assistance Standard zawarty w Warta Travel plus gwarantuje podstawowy zakres pomocy w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku min. doraźną pomoc medyczną, transport czy wcześniejszy powrót ubezpieczonego.
Oprócz tego można liczyć na pomoc prawną lub odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów czy też pokrycie kosztów ratownictwa.
 
Jaki zakres pomocy gwarantuje pakiet assistance Super?
Obejmuje wszystkie elementy pakietu standardowego zawartego w Warta Travel plus, a dodatkowo organizację i pokrycie kosztów min.:
-   opieki nad dziećmi;
-   wynajęcia kierowcy zastępczego;
-   odwiedzin osoby bliskiej w razie hospitalizacji;
-   powrotu osób bliskich ubezpieczonego
-   kontynuacji podróży
-   pomoc tłumacza
 
Co daje pakiet SKI Plus?
Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:
-   pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
-   pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
-   wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.
 
Przeczytaj też korzyści:
Co daje pakiet SKI Plus?
Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:
-  pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
-   pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
-   wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.
 
Przeczytaj też korzyści:
Co daje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?
Gwarantuje wypłatę w razie utraty lub zniszczenia nart na skutek:
-    kradzieży z włamaniem lub rabunku czy zaginięcia w trakcie przewozu przez przewoźnika zawodowego,
-   wypadku na stoku,
-   wypadku środka komunikacji,
-   innych zdarzeń losowych (np. pożaru).
 
Ważne! Jako sprzęt narciarski rozumiemy nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek czyli np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. Cały ten sprzęt można ubezpieczyć nawet na 10 tys. zł.
 
Więcej dowiesz się czytając opis korzyści: Pełna ochrona sprzętu narciarskiego
 
Kiedy warto wykupić wariant z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych?
To oferta dla osób, które leczą się stale lub okresowo na różne schorzenia. Gwarantujemy pokrycie kosztów leczenia za granicą wynikających z zaostrzenia się przebiegu choroby.
 
Po co mi ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce?
Choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich.
 
Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami), a w szczególności:
-   badań, zabiegów i operacji,
-   pobytu w szpitalu,
-   zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
 
Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku
 
Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie z rozszerzeniem o wykonywanie pracy za granicą?
Taką umowę powinien zawrzeć każdy do ma zamiar podjąć działania działań i czynności w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk zawodowych, wolontariatu. Przez wykonywanie pracy rozumie się wykonywanie wszelkich prac zwiększających ryzyko powstania szkody, w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac na wysokościach, remontowo - budowlanych, pracy w transporcie rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, pracy w usługach gastronomicznych.
 
Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie bagażu podróżnego?
 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego gwarantuje wypatę odszkodowania za jego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie w przypadku:
-   udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku,
-   zaginięcia w czasie znajdowania się pod opieką zawodowego przewoźnika
-   zachorowania lub nieszczęliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony nie mógł dopilnować i zabezpieczyć bagażu i sprzętu sportowego przed kradzieżą
-   zdarzenia losowego
-   wypadku lub katastrofy środka komunikacji

Zaletą jest szeroki katalog rzeczy, które uznajemy za bagaż podróżny. Są to:
-   przedmioty osobistego użytku,
-   przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów,
-   pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku,
-   wózek dziecięcy, wózek inwalidzki,
-   sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, czyli narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa, deska windsurfingowa, deska surfingowa, rower, kijki trekingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do gry w tenisa ziemnego, sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej.
 
Co WARTA uznaje za uprawianie sportów ekstremalnych?
Sporty ekstremalne to sporty wysokiego ryzyka - powietrzne, wodne, lądowe, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń, w szczególności: wspinaczka górska i skałkowa,  speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, motocross, myślistwo, sztuki walki i sporty obronne, kolarstwo górskie, narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub na bezdechu, canyoning, rafting, żeglarstwo morskie, baloniarstwo, bungee, B.A.S.E. jumping, surfingu, katesurfing, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, rajdy samochodowe.

Za sporty ekstremalne uważa się również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, np. góry powyżej 5 500m n.p.m., tereny lodowcowe (z wyłączeniem oznakowanych tras narciarskich), dżungla.
 
Co WARTA uznaje za wyczynowe uprawianie sportów?
Wyczynowe uprawianie sportu to uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych polegające na uczestniczeniu w treningach, obozach, zawodach sportowych. Określenie obejmuje również zawodowe uprawianie sportu.

Co daje pakiet SKI Plus?
Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:
-    pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
-   pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
-   wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.
 
Co daje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?
Gwarantuje wypłatę w razie utraty lub zniszczenia nart na skutek:
-   kradzieży z włamaniem lub rabunku czy zaginięcia w trakcie przewozu przez przewoźnika zawodowego,
-   wypadku na stoku,
-   wypadku środka komunikacji,
-   innych zdarzeń losowych (np. pożaru).
 
Ważne! Jako sprzęt narciarski rozumiemy nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek czyli np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. Cały ten sprzęt można ubezpieczyć nawet na 10 tys. zł.
 
Więcej dowiesz się czytając opis korzyści: Pełna ochrona dla sprzętu narciarskiego
 
Po co mi ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce?
Choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich.
 
Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami), a w szczególności:
-   badań, zabiegów i operacji,
-   pobytu w szpitalu,
-   zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.
 
Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku
 
Czy można płacić składki w ratach?
Nie. W przypadku ubezpieczeń turystycznych składki opłacane są z góry za cały okres ubezpieczenia.
Czy mogę kupić ubezpieczenie WARTA TRAVEL będąc za granicą?
Tak. Jednak w tym wypadku ochrona zacznie działać nie wcześniej niż po 3 dniach od zawarcia umowy i opłacenia składki.
 
Jakie informacje z umowy będą mi potrzebne do uzyskania pomocy w razie problemów?Od razu po zawarciu umowy najlepiej zapisać sobie w telefonie oraz tradycyjnym notatniku:
-   numer telefonu do Centrum Alarmowego WARTY (801 308 308 – na terytorium RP) lub +48 502 308 308 z zagranicy),
-   numer swojej polisy,
-   numer Pesel – w celu ułatwienia identyfikacji.
 
Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie WARTA TRAVEL?
Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki.
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl