AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta pewnie wchodzi w NOWE stulecie

Warta, jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, wkracza w drugie stulecie swojej działalności. Od momentu powstania miała niebagatelny wpływ na kształt polskiego rynku ubezpieczeń, zawsze odgrywając kluczową rolę oraz wdrażając przez te lata wiele innowacyjnych rozwiązań i produktów.
Ponad stuletnia działalność to zadanie, któremu sprostało dotąd niewiele firm w Polsce. Do tego grona dołączyła właśnie Warta.
 
Droga do sukcesu
Warta od momentu powstania odgrywała istotną rolę na polskim rynku ubezpieczeń. W II RP była jedną z instytucji, która rozwijała ten rynek. W okresie PRL była m.in. polskim „oknem na świat”, obsługując ubezpieczenia związane z żeglugą morską i transportem lotniczym. Przez kolejne lata jako pierwsza na rynku wprowadzała wiele produktów i usług, które obecnie tworzą kanon ubezpieczeń w Polsce.
W ostatnich latach Warta dużo uwagi poświęciła na wprowadzenie wielu praktycznych rozwiązań opartych na nowych technologiach, takich jak np. narzędzia do taryfikacji wykorzystujące Big Data czy wspierające obsługę klienta podczas likwidacji szkód w postaci aplikacji mobilnej Warta Mobile.
Kolejnym ważnym rozwiązaniem wdrożonym w zeszłym roku jest narzędzie do rozpoznawania mowy oparte na sztucznej inteligencji. Voicebot zajął już stałe miejsce na infolinii Warty, gdzie usprawnia proces zgłaszania szkód.
Do dziś ten wirtualny asystent obsłużył już ponad 160 tys. rozmów dotyczących zgłoszenia i statusu szkody. Dzięki temu rozwiązaniu konsultanci Warty mają więcej czasu na dokładniejsze poznanie potrzeb klienta i indywidualne dopasowanie usług.
 
Wyjątkowe wyniki
W nowe stulecie Warta wchodzi z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W 2019 r. jej obie spółki zebrały łącznie składkę w wysokości ponad 7 mld zł. Zysk netto natomiast wyniósł niemal 700 mln zł, osiągając najwyższy wynik w historii działalności.
Kolejne lata z rzędu przyniosły poprawę rezultatów. Od 2016 r. do teraz Warta wzmocniła swój udział w rynku o 2 pkt. proc. zarówno na rynku ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie ze składką regularną.
Co ważne, pomimo tak dużego problemu, jakim jest pandemia, firma nadal umacnia swoją pozycję na rynku, utrzymując jednocześnie rentowność na bardzo wysokim poziomie.
Na wysokim poziomie utrzymuje się także jakość obsługi klienta w trakcie likwidacji szkód. Potwierdzeniem tego jest sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.
Warta kolejny rok z rzędu znalazła się na czele zestawienia firm zarówno w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i majątkowych.
 
Jubileusz w wyjątkowym czasie
Stulecie swojej działalności Warta planowała obchodzić hucznie, przygotowania do obchodów jubileuszu trwały od ponad roku. Z oczywistych względów plany zostały zweryfikowane, a 10 mln zł zarezerwowane na ten cel zostało wykorzystane na wsparcie instytucji walczących z pandemią.
5 mln zł trafiło do 34 szpitali zakaźnych, drugie 5 mln zł przekazano 53 organizacjom lokalnie działającym na rzecz ograniczenia epidemii.

Mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty

O działalności firmy:
– Bez chwili zawahania mogę stwierdzić, że Warta jest w najlepszym momencie swojej historii i fantastycznej kondycji. Osiągamy najlepsze wyniki finansowe i sprzedażowe, nasze ubezpieczenia zapewniają ochronę majątku ponad 5 mln klientów, a ponad milion osób ma nasze polisy na życie. To bardzo duża część polskich firm i gospodarstw domowych, która nam zaufała.
Jestem dumny z faktu, że ciężka i skuteczna praca całego zespołu Warty i jej partnerów biznesowych, w tym oczywiście pośredników, przynosi takie efekty.
O źródłach sukcesu:
– Kluczem do osiągnięcia sukcesu na naszym rynku jest przede wszystkim skuteczna realizacja przemyślanej strategii rozwoju, która pozwala w pełni wykorzystać wszystkie elementy dobrze funkcjonującej firmy ubezpieczeniowej. Rozumiemy, jak ten biznes działa i czego oczekują od nas klienci. Dlatego oferujemy nowoczesne produkty, profesjonalny poziom sprzedaży i wysokiej jakości obsługę klienta.
Te działania realizowane są przez wysokiej klasy zespół, który posiada wiedzę i umiejętności do osiągania zakładanych celów biznesowych. Sukces ostatnich lat to właśnie suma tych wszystkich czynników, kształtujących lidera rynku.  
O działaniach w czasie pandemii:
– W tym trudnym okresie udowodniliśmy, że jesteśmy bardzo elastyczną i efektywną organizacją, która szybko potrafi przystosować się do zmian zachodzących na rynku. Z jednej strony udowodniliśmy, że warto być z Wartą, bo w takich chwilach potrafimy się odpowiednio zachować, wspierając instytucje walczące ze skutkami pandemii, przeznaczając na ten cel 10 mln zł.
Z drugiej strony czas pandemii pokazał, że nie tylko potrafimy działać w kryzysie, ale również umiemy wychodzić z niego silniejsi. Już teraz widać, że bardzo dobrze radzimy sobie z tym wyzwaniem, podnosząc poziom sprzedaży zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie.

 
Stuletnia droga Warty do sukcesu
Warta od lat jest jedną z czołowych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Swoją pozycję wypracowała, m.in. wyznaczając trendy na rynku, wdrażając wiele praktycznych i innowacyjnych produktów i rozwiązań.
Najciekawsze produkty wprowadzone przez Wartę:
  • w latach 60. wdrożyła obsługę ubezpieczeń związanych z żeglugą morską i transportem lotniczym;
  • w 1973 r. jako pierwsza w Polsce wprowadziła ubezpieczenie turystyczne dla obywateli polskich przebywających za granicą – była to jedyna taka oferta na rynku;
  • na początku lat 90. Warta przedstawiła m.in. pierwsze w Polsce ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także pakiet dla narciarzy Warta SKI;
  • na rynek wprowadziła także ofertę dla klientów biznesowych EKSTRABIZNES oraz nowatorskie ubezpieczenie mieszkaniowe oparte na formule all risks – Warta DOM KOMFORT;
  • Warta  jako pierwsza wprowadziła ubezpieczenie AC dla zabytkowych aut – Warta KLASYKI.
 
 
Najciekawsze rozwiązania technologiczne wprowadzone przez Wartę w ostatnich latach:
  • Warta Mobile – już w 2015 r. pojawiła się innowacyjna aplikacja mobilna, dzięki której klient jest na bieżąco i online ze swoją sprawą. To pierwsze tego typu rozwiązanie oferowane przez firmę ubezpieczeniową w Polsce, a także jedno z nielicznych w Europie.
  • Taryfikacja oparta na Big Data – w 2016 r. Warta rozpoczęła prace nad wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych do wyceny składki. Umożliwiają one szybkie i trafne przygotowanie w pełni zindywidualizowanej składki dla każdego klienta na podstawie kilkuset parametrów.
  • DataWalk – w 2017 r. Warta wdrożyła również platformę wykorzystującą technologię Machine Learning, która o niemal 60% poprawiła skuteczność zapobiegania wyłudzeń odszkodowań. Za to rozwiązanie spółka została wyróżniona w konkursie FutureTechAwards.
  • eAgent – w drugiej połowie 2018 r. Warta rozpoczęła etapowe wdrożenie nowego systemu sprzedażowego.
  • Voicebot –w 2019 r. Warta wprowadziła na infolinii zgłoszenie szkód przy pomocy sztucznej inteligencji, co skraca czas likwidacji szkód.
 
Zródło: Gazeta Ubezpieczeniowa,