AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta nagrodzona przez Google

Warta nagrodzona przez Google
    Opracowany i wdrożony przez Wartę mechanizm zdalnych oględzin został wyróżniony w konkursie branżowym „Digital Lighthouse Insurance 2015”.
Konkurs organizowany jest przez niemieckie wydawnictwo Süddeutscher Verlag we współpracy z firmą Google. Nagrody przyznawane są za wybitne projekty digitalizacji w sektorze ubezpieczeń.
Jury konkursu doceniło mechanizm oraz ideę zdalnych oględzin, które pozawalają Warcie ocenić rozmiar szkody w czasie rzeczywistym za pośrednictwem telefonu lub tabletu klienta. Ocena szkody on-line sprawia, że Warta jest w stanie znaczniej szybciej oszacować wartość odszkodowania. Skrócenie tych procesów z kilku dni do zaledwie 15 minut uznane zostało za unikalne rozwiązanie i wyróżnione w kategorii „Integracja urządzeń końcowych”.
W konkursie nagrodzona została jeszcze jedna firma z grupy Talanx- HDI Lebensversicherung AG Nowy portal tej firmy „HDI bAVnet” , który jest wykorzystywany przez pracodawców do administrowania umowami pracowników w ramach pracowniczych programów emerytalnych (BAV) zajął 1 miejsce w kategorii „Integracja kanałów online i offline”.
Prezes zarządu Talanx AG, Herbert K. Haas powiedział: Jesteśmy bardzo zadowoleni z nagród przyznanych naszym projektom. Są one potwierdzeniem tego, że ??rozpoczęcie procesu digitalizacji naszej grupy było słuszną decyzją.
System zdalnych oględzin jest przez nas stale udoskonalany. Z końcem ubiegłego roku został zaimplementowany w zmodyfikowanej wersji do aplikacji Warta Mobile, która zapewnia kompleksową mobilną likwidację szkody.