AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta na czele rankingu UFG

Warta na czele rankingu UFG
 
                          
 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał dane za 2015 rok. Warta znalazła się na czele rankingu jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych. Klasyfikacja sporządzana jest o w oparciu o osiem wskaźników, wśród których są terminowość, kompletność i jednoznaczność przesyłanych danych a także odsetek błędnych (unieważnionych) rekordów.
To już piąta edycja rankingu ubezpieczycieli w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG. Celem rankingu, jak mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG, jest zmobilizowanie firm do dbałości o jakość oraz terminowość przesyłanych danych. Podkreśla, że „utrzymanie wysokiej jakości tych danych leży bowiem w interesie całego rynku, szczególnie teraz, gdy rosną ceny polis i rzetelna informacja o historii ubezpieczenia danego kierowcy ma wpływ na precyzyjne wyliczenie wysokości jego składki”.
Ilość informacji o aktywnych ubezpieczeniach i wypłatach odszkodowań z roku na rok rośnie. Tylko w ciągu ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe skierowały do bazy OI UFG ponad 144 mln zapytań o historię ubezpieczenia posiadaczy i kierowców pojazdów i 120 mln zapytań o szkody przez nich spowodowane.