AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta Dom Plus

Komu polecamy Warta Dom Plus?
To elastyczna oferta dla posiadaczy mieszkań lub domów jednorodzinnych (również letniskowych). Polisa może obejmować, np. tylko skutki zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź – łącznie 19 czynników) lub też ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Można rozszerzyć zakres  ochrony  dla posiadanych ruchomości, ale także elementów stałych czy murów posiadanej nieruchomości.
 
Oprócz ochrony przed skutkami zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych Warta Dom Plus zapewnia pakiet usług assistance.
 
Przed skutkami jakich zdarzeń może chronić Warta Dom Plus?
Umowa w wersji podstawowej chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą być następstwem 19 czynników, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.
Dodatkowo umowę można rozszerzyć o zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.
 
Ważne! Warunkiem ubezpieczenia  od ryzyk kradzieżowych jest wcześniejsze objęcie danego przedmiotu ubezpieczenia ochroną w zakresie zdarzeń losowych.
 
Jaką pomoc gwarantuje pakiet assistance w Warta Dom Plus?
Pakiet Assistance Plus dodawany bezpłatnie do Warta Dom Plus gwarantuje bezpośrednią pomoc na miejscu zdarzenia  w tym:
-   Pomoc interwencyjną np. w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista 7 specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.
-   Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.
-   Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej
-   Pomoc po wypadku – w razie nieszczęśliwego wypadku zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej.
-   Dostęp do infolinii medycznej – na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.
-   Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie) -  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania

Jak należy określać sumy ubezpieczenia w Warta Dom Plus?
Dla każdego przedmiotu ubezpieczenia suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na zdarzenia losowe i odrębnie na kradzieżowe. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej standard lub extra, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.
Przy czym w przypadku przedmiotów starszych (limity określone w OWU) przy ustaleniu odszkodowania uwzględnia się zużycie techniczne czyli amortyzację.
 
Ważne! W oszacowaniu wartości posiadanych przez Ciebie ruchomości, pomoże Ci specjalna aplikacja WartoMIERZ. Pamiętaj! Dom to nie tylko mury. Rzeczy też się liczą!
Co może być objęte ubezpieczeniem Warta Dom Plus?
Ubezpieczeniem Warta Dom Plus mogą być objęte:
-   lokal mieszkalny,
-   stałe elementy lokalu,
-   ruchomości domowe,
-   garaż.
albo
-   dom jednorodzinny/letniskowy,
-   ruchomości domowe,
-   garaż,
-   inny budynek,
-   ogrodzenie.
 
Jakie opcje dodatkowe mogę dokupić do Warta Dom Plus?
Umowę Warta Dom Plus można rozszerzyć o cztery opcje dodatkowe:
-   Pakiet Torebka,
-   OC w życiu prywatnym
-   Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
-   Ubezpieczenie nagrobków
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie mieszkaniowym?
Za 50 zł rocznie ubezpieczysz się na kwotę 50 tys. zł przed odpowiedzialnością, np. za:
-   zalanie mieszkania sąsiada,
-   koszty rekompensaty dla osoby poszkodowanej przez Ciebie w czasie jazdy na rowerze lub amatorskiego uprawiania innego sportu,
-   szkody wyrządzone przez dzieci,
-   skutkami spowodowania wypadku w charakterze przechodnia,
-   koszty leczenia pogryzionego przez psa przechodnia, czy rasowego kota sąsiada.
 
Maksymalna suma gwarancyjna może wynosić nawet 200 tys. zł.
Ważne! Umowa chroni wszystkich członków  rodziny, pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Dlaczego warto dokupić ubezpieczenie Torebka?
Już za 40 złotych rocznie możesz ubezpieczyć rzeczy noszone przy sobie od rabunku na kwotę 1 tys. zł. Umowa gwarantuje:
-   zwrot kosztów odkupienia rzeczy (np. okulary, telefon, zegarek),
-   pokrycie kosztów wymiany zamków w mieszkaniu w przypadku utraty kluczy
-   pokrycie kosztów wyrobienia nowych dokumentów,
-   zwrot utraconej gotówki i wypłat z kart kredytowych,
-   zwrot kosztów naprawy przedmiotów zniszczonych w czasie rabunku lub próby rabunku, np. ucha torebki.
Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 2 tys. zł.
 
Ważne! Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby, pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym (np. dzieci i rodziców).
Jaki status prawny musi mieć nieruchomość, żebym mógł kupić ubezpieczenie murów domu lub lokalu?
Może to być:
-   prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-   umowa z inwestorem realizującym inwestycję, np. firmą deweloperską.
 
Pamiętaj! Nie musisz mieszkać w ubezpieczanym domu/lokalu ani być w nim zameldowany!

Kiedy mogę ubezpieczyć ruchomości domowe lub stałe elementy po zakończeniu budowy?
Będzie to możliwe w momencie uregulowania statusu prawnego nieruchomości, czyli w momencie możliwości okazania dokumentów potweirdzających:
-   prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-   lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
-   umowa najmu lub użyczenia,
-   umowa z inwestorem realizującym inwestycję, np. firmą deweloperską.

Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie lub dom za granicą?
Nie, musi ono znajdować się na terytorium RP.
 
Czy ubezpieczeniem można objąć nieruchomość w trakcie budowy?
Ubezpieczenie Warta Dom Plus może chronić dom lub mieszkanie  w trakcie budowy przed skutkami zdarzeń losowych. Polisa obejmuje też wszystkie stałe elementy zamontowane czy wykonane już w ubezpieczanej nieruchomości.
Ile kosztuje ubezpieczenie Warta Dom Plus?
Ostateczna cena zależy od przedmiotów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, wybranego wariantu i doboru opcji dodatkowych. W większości wypadków roczny koszt takiej polisy to 100-300 zł.

Czy można płacić składki w ratach?
Tak. Składki można płacić jednorazowo lub w dwóch albo czterech ratach.

Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa rozwiązuje się.

Na jakie zniżki można liczyć?
Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
-   system alarmowy z monitoringiem z załogami - 30%,
-   całodobowy dozór lokalu/budynku - 30%,
-   drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem - 20%,
-   zabezpieczenie okien np. kraty, rolety przeciwwłamaniowe - 10%,
-   całodobowy dozór osiedla lub budynku wielorodzinnego -10%.
 
Jeśli w ostatnich latach nie zgłaszałeś szkód, dodatkowa zniżka może sięgnąć nawet do 20%.
 
Ważne! Oszacuj wartość swoich ruchomości wartość ruchomości za pomocą wartoMIERZA, a otrzymasz dodatkową 20% zniżkę na polisę Warty!
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl