AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta Dom Komfort Plus

Komu polecamy Warta Dom Komfort Plus?
Wymagającym klientom, którzy szukają kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia od wszelkich ryzyk. Oprócz ochrony za skutki zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych zapewnia szeroki zakres usług assistance.  
To idealne rozwiązanie dla posiadaczy domów (również letniskowych), gdyż umowa może obejmować m.in. garaż, altanę, basen, ogrodzenie, siłowniki bramy wjazdowej czy domofon.
 
Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach pakietu assistance?
Pakiet assistance dodawany bezpłatnie do Warta Dom Komfort Plus gwarantuje:
-   Pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem - w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, transport medyczny lub dostawę leków..
-   Dostęp do infolinii medycznej – na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.
-   Pomoc w razie hospitalizacji - – w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego powodującego konieczność hospitalizacji Warta zapewnia opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, opiekę nad osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami domowymi lub transport zwierząt domowych.
-   Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.
-   Pomoc interwencyjną – na przykład w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.
-   Pomoc serwisową – organizujemy i pokrywamy koszty naprawy RTV, AGD i PC, który ma nie więcej niż 6 lat.
-   Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej
-   Osobistego opiekuna – organizacja rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych.
-   Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie) -  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania
 
 
Od jakich zdarzeń chroni umowa Warta Dom Komfort Plus?
Ubezpieczenie oparte jest na unikatowej formule all risks. Oznacza to, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.
 
Jak należy określać sumy ubezpieczenia w Warta Dom Komfort Plus?
Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.
Przy czym w przypadku przedmiotów starszych (limity określone w OWU) przy ustaleniu odszkodowania uwzględnia się zużycie techniczne czyli amortyzację.
 
Ważne! W oszacowaniu wartości posiadanych przez Ciebie ruchomości, pomoże Ci specjalna aplikacja WartoMIERZ. Pamiętaj! Dom to nie tylko mury. Rzeczy też się liczą!
Co może być objęte ubezpieczeniem Warta Dom Komfort Plus?
Ubezpieczeniem mogą być objęte:
-   lokal mieszkalny albo  stałe elementy lokalu,
-   ruchomości domowe,
-   garaż.
albo
-   dom jednorodzinny/letniskowy,
-   garaż,
-   inny budynek,
-   ogrodzenie,
-   obiekty małej architektury.
 
Jakie opcje dodatkowe mogę dokupić do Warta Dom Komfort Plus?
Umowę Warta Dom Komfort Plus można rozszerzyć o sześć opcji dodatkowych:
-   Pakiet Torebka,
-   Ubezpieczenie bagażu,
-   OC w życiu prywatnym,
-   Ubezpieczenie nagrobków,
-   Ubezpieczenie NNW,
-   Ubezpieczenie roślinności ogrodowej,
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie Torebka?
Już za 50 złotych rocznie możesz ubezpieczyć rzeczy noszone przy sobie od rabunku na kwotę 1 tys. zł. Umowa gwarantuje m.in.:
    zwrot kosztów odkupienia rzeczy (np. laptop, aparat fotograficzny, instrumenty muzyczne, okulary, telefon, zegarek),
    pokrycie kosztów wymiany zamków w mieszkaniu czy samochodzie w przypadku rabunku kluczy,
    pokrycie kosztów wyrobienia nowych dokumentów,
    zwrot utraconej gotówki i wypłat z kart kredytowych,
    zwrot kosztów naprawy przedmiotów zniszczonych w czasie rabunku lub próby rabunku, np. ucha torebki.
 
Pamiętaj! Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a  chronimy Twoje rzeczy osobiste nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
 
Ważne! Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym z (np. dzieci i rodziców).
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie bagażu w pakiecie mieszkaniowym?
Dużo podróżujesz? Już za 50 złotych rocznie możesz ubezpieczyć swój bagaż na kwotę 1 tys. zł od:
-   kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego czy kwatery,
-   zniszczenia podczas wypadku w podróży,
-   zaginięcia, np. w przypadku utraty przytomności czy wypadku (Twojego lub kogoś z rodziny).
Maksymalna suma ubezpieczenia bagażu to 20 tys. zł.
 
Ważne! Umowa obejmuje wszystkie elementy bagażu w tym, np. laptopa czy aparat fotograficzny.
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie nagrobków w pakiecie mieszkaniowym?
Tylko 100 zł rocznie kosztuje ubezpieczenie nagrobku na 10 tys. zł na wypadek:
-   dewastacji  lub kradzieży,
-   zniszczenia w wyniku huraganu, upadku drzew lub masztów czy uderzenia pojazdu mechanicznego,
-   działania powodzi lub trzęsienia ziemi.
Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł.
 
Ważne! Taka polisa może zabezpieczać dowolne wskazane przez Ciebie nagrobki! Wystarczy przy zawieraniu umowy dostarczyć ich zdjęcia.
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW w pakiecie mieszkaniowym?
Za 100 zł rocznie możesz kupić ubezpieczenie NNW na sumę  10 tys. zł   na  wypadek:
-   śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
-   stałego uszczerbku na zdrowiu,
-   konieczności nabycia protez, kul itp.,
-   całkowitej niezdolności do pracy,
-   zawału serca, udaru mózgu,
-   pobytu w szpitalu – dzienne świadczenie szpitalne (wariant Komfort Plus)
 
Pamiętaj! Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł, a udzielamy ochrony nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie mieszkaniowym?
Za 50 zł rocznie ubezpieczysz się na kwotę 50 tys. zł przed odpowiedzialnością, np. za:
-   zalanie mieszkania sąsiada,
-   koszty rekompensaty dla osoby poszkodowanej przez Ciebie w czasie jazdy na rowerze lub amatorskiego uprawiania innego sportu,
-   szkody wyrządzone przez dzieci,
-   skutkami spowodowania wypadku w charakterze przechodnia,
-   koszty leczenia pogryzionego przez psa przechodnia czy rasowego kota sąsiada,
-   nieumyślne spowodowanych szkód, np. na wakacjach w hotelu czy na kwaterze.
 
Pamiętaj! Maksymalna suma gwarancyjna wynosi 200 tys. zł, a  udzielamy ochrony nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
 
Ważne! Umowa chroni wszystkich członków rodziny, pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie roślinności ogrodowej?
Już za 40 złotych rocznie możesz ubezpieczyć swój roślinność ogrodową zasadzoną na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny na kwotę 1 tys. zł od zdarzeń losowych:
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, upadku drzew i masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego.
 
Maksymalna suma ubezpieczenia roślinności ogrodowej to 20 tys. zł.
 
Ważne! Umowa obejmuje roślinność ogrodową  czyli drzew i krzewów zasadzonych w gruncie na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny. Wiek ubezpieczonej roślinności ogrodowej nie może przekraczać 10 lat.
Jaki status prawny musi mieć moja nieruchomość, żebym mógł kupić ubezpieczenie murów domu lub lokalu?
Może to być:
-   prawo własności lub spółdzielcze prawo do lokalu,
-   umowa z inwestorem realizującym inwestycję, np. firmą deweloperską.
 
Pamiętaj! Nie musisz mieszkać w ubezpieczanym domu/lokalu ani być w nim zameldowany!
 
Czy ubezpieczeniem można objąć nieruchomość w trakcie budowy?
Tak, ubezpieczenie Warta Dom Komfort Plus może chronić na wypadek zniszczenia domu lub mieszkanie w trakcie budowy. Polisa obejmuje też wszystkie stałe elementy zamontowane czy wykonane już w ubezpieczanej nieruchomości. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacją możesz też ubezpieczyć wskazane elementy domu lub lokalu w trakcie inwestycji.
 
Jaki status prawny musi mieć nieruchomość po zakończeniu budowy, żebym mógł kupić ubezpieczenie ruchomości domowych lub stałych elementów?
Może to być:
-   prawo własności lub spółdzielcze prawo do lokalu,
-   lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
-   umowa najmu lub użyczenia,
-   umowa z inwestorem realizującym inwestycję, np. firmą deweloperską.
 
Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie lub dom za granicą?
Nie, musi ono znajdować się na terytorium RP.
Ile kosztuje ubezpieczenie Warta Dom Komfort Plus?
Ostateczna cena zależy od przedmiotów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia i doboru opcji dodatkowych. W większości wypadków roczny koszt takiej polisy to 300-700 zł.
 
Czy można płacić składki w ratach?
Tak. Składki można płacić w dwóch lub czterech ratach.

Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa rozwiązuje się.

Na jakie zniżki można liczyć?
Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek za dobre zabezpieczenia:
 
-   system alarmowy z monitoringiem z załogami - 30%,
-   całodobowy dozór lokalu/budynku- 30%,
-   drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem - 20%,
-   zabezpieczenie okien np. kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach - 10%,
 
Jeśli w ostatnich latach nie zgłaszałeś szkód, dodatkowa zniżka może sięgnąć nawet do 20%.
 
Ważne! Oszacuj wartość swoich ruchomości wartość ruchomości za pomocą wartoMIERZA, a otrzymasz dodatkową 20% zniżkę na polisę Warty!
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl