AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta dla Ciebie i Rodziny VIP

Warta dla Ciebie i Rodziny VIP
ŻYCIE I ZDROWIE
 
Warta dla Ciebie i Rodziny VIP OPIS PRODUKTU
 
DLA KOGO?
Warta dla Ciebie i Rodziny VIP to wyjątkowe ubezpieczenie dla osób wymagających. Dlaczego jest wyjątkowe? To oferta zapewniająca niezwykle szeroki zakres ochrony i wysokie kwoty świadczeń. Polisa obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67. roku życia ochrona ubezpieczeniowa może być indywidualnie kontynuowana.
 
KTO MOŻE BYC OSOBA UPRAWNIONA DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA?
Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną - osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.
 
 
OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA RÓŻNYCH ZDARZEŃ
6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
90 dni karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
DO KARENCJI ZALICZAMY OKRES OPŁACANIA SKŁADEK Z TYTUŁU INNYCH NIŻ „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY" UMÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE.
 
 
PROSTY SPOSÓB ZGŁOSZENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA
Informacje dotyczące sposobu zgłaszania wniosku o wypłatę świadczenia oraz listy dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia można uzyskać:
- pod numerem infolinii 502 308 308,
- na stronie internetowej www.warta.pl