AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta dla Ciebie i Rodziny

Komu polecamy Program Ubezpieczeniowy Warta dla Ciebie i Rodziny?
To oferta dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja Programu zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).
 
Jaką ochronę gwarantuje Program Warta dla Ciebie i Rodziny?
To ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakres ochrony zależy od tego, który z czterech pakietów klient wybierze. Dodatkowo każdy z nich jest dostępny w wariancie Plus lub Premium, różniących się wysokością świadczeń. Tylko one zawierają pakiet assistance. Gwarantuje on m.in. wizyty lekarza, pielęgniarki, czy opieki domowej po hospitalizacji. Łącznie można wybierać aż z pośród 10 wariantów!
Jaką ochronę gwarantuje Pakiet Twoje Życie w ramach Programu Warta dla Ciebie i Rodziny?
Podstawowy Pakiet Twoje Życie, zabezpiecza Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło.
Jaką ochronę gwarantuje Pakiet Twoje Życie i Zdrowie w ramach Programu Warta dla Ciebie i Rodziny?
Pakiet Twoje Życie i Zdrowie – obejmuje zdarzenia zawarte w Pakiecie Twoje Życie oraz dodatkowo zapewnia wypłatę pieniędzy w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu.
Jaką ochronę gwarantuje Pakiet Życie Rodziny w ramach Programu Warta dla Ciebie i Rodziny?
Pakiet Życie Rodziny  - obejmuje zdarzenia zawarte w Pakiecie Twoje Życie i zdrowie oraz zapewnia wypłatę pieniędzy m.in. w chwili urodzenia się dziecka. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową życie rodziców, teściów, małżonków oraz dzieci.
Jaką ochronę gwarantuje Pakiet Życie i Zdrowie Rodziny w ramach Programu Warta dla Ciebie i Rodziny?
Pakiet Życie i Zdrowie Rodziny – obejmuje zdarzenia zawarte w Pakiecie Życie Rodziny oraz gwarantuje wypłatę środków finansowych w razie Twoich operacji oraz zachorowania dzieci, małżonka, a także ich pobytu w szpitalu z różnych przyczyn.
Ile kosztuje Program Ubezpieczeń Warta dla Ciebie i Rodziny?
Zaletą programu jest to, że cena jest stała i nie zależy ani od wieku, ani od płci danego klienta. Składka zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia. Wariant podstawowy kosztuje od 33 zł miesięcznie.  Najszerszy wariant zapewniający kompleksową ochronę dla całej rodziny (łącznie aż 50 ryzyk!) kosztuje od 63 do 115 zł miesięcznie.
Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny?
Składki można opłacać z częstotliwością miesięczną.
Co się stanie z umową jeśli nie będę mógł opłacać składek?
W takiej sytuacji osoba umieszczana jest na liście osób występujących i odpowiedzialność względem danego ubezpieczonego kończy się z ostatnim dniem za który została opłacona składka.
Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
Umowa zawierana jest bezterminowo. Długość korzystania z ochrony zależy od klienta  i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 67 lat.
W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?
 
Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 67 lat.
Jak wygląda procedura zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?
 
W trakcie spotkania z agentem Klient wypełnia deklarację uczestnictwa i otrzymuje certyfikat uczestnictwa, który jest dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia.
 
Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?
Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym deklaracja uczestnictwa/zmiany została złożona do ubezpieczyciela, pod warunkiem zapłacenia pierwszej składki do 14 dnia obowiązywania umowy.
 
W odniesieniu do niektórych rodzajów ryzyk wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu.
 
Okresy karencji wynoszą:
-   90 dni w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
 
-   6 miesięcy w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
 
-   180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
 
-   10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
 
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl