AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

WARTA Auto Szyby

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia:

  Warta_Auto_Szyby_OWU.pdf
  PDF 243,4 KB
kliknij link i pobierz dokument

Komu polecamy WARTA Auto Szyby?
Kupującym OC lub AC, którzy chcą zagwarantować sobie pokrycie kosztów naprawy stłuczonej szyby. Korzyścią dla posiadaczy AC jest możliwość naprawy szyby, bez utraty zniżek na AC.
 
Jakie szyby mogą być objęte ochroną?
Ochrona obejmuje szyby samochodowe czołową, boczne i tylną z wyłączeniem okien dachowych – szyberdachów.
 
Od jakich zdarzeń chroni polisa?
Odpowiadamy za uszkodzenie i zniszczenie szyb na skutek wszelkich zdarzeń (formuła all risks) innych niż wymienione w katalogu wyłączeń odpowiedzialności.
 
W jakich krajach działa ochrona?
WARTA odpowiada za szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ile kosztuje ubezpieczenie WARTA Auto Szyby?
Takie ubezpieczenie kosztuje 69 zł rocznie, przy opłacie składki jednorazowo. Dla wybranych marek i modeli samochodów osobowych stosuje się zwyżkę składki nie wyższą niż 20%.
 
Czy można płacić składkę w ratach?
Tak. Można opłacać składki w dwóch lub czterech ratach. Ale wtedy ubezpieczenie będzie kosztowało odpowiednio 73 lub 77 zł rocznie.

Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa rozwiązuje się.
Jakie auta mogą być objęte ochroną?
Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być pojazdy:
-   osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
-  nie starsze niż 20 lat,
-   zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.
 
Uwaga! W chwili ubezpieczenia pojazd musi posiadać wszystkie podlegające ubezpieczeniu szyby, nie mogą być one zniszczone i nie mogą posiadać żadnych widocznych uszkodzeń.
 
Na jaki okres zawierana jest umowa?
Umowa ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY może być zawarta tylko jednocześnie (w tym samym dniu), z ubezpieczeniem OC lub AC, na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC lub AC.
Co zrobić po stłuczce?
Po stwierdzeniu uszkodzenia szyby należy zgłosić szkodę za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta (tel. 801 308 308 lub przez formularz online https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody/on-line/-/form/communication ) - nie później niż przed upływem 72 godzin od zaistnienia szkody.
 
Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu kilku godzin roboczych przedstawiciel WARTY skontaktuje się z Tobą, żeby uzgodnić czas i miejsce wykonania naprawy/wymiany uszkodzonej szyby.
 
Partnerami WARTY są renonowane firmy:Autoszyby.pl, NordGlass
 
Gdzie będzie wykonywana naprawa szyby?
Naprawa lub wymiana szyby odbywa się w specjalistycznych warsztatach współpracujących z WARTĄ.
Rozliczenie kosztów naprawy/wymiany szyby następuje w tzw. systemie bezgotówkowym tj. bez angażowania środków Ubezpieczonego, bezpośrednio pomiędzy WARTĄ i warsztatem współpracującym.
Partnerami WARTY są renonowane firmy: Autoszyby.pl, NordGlass
 
Jakie szyby są używane do naprawy?
Przedstawiciel WARTY używa jedynie szyb fabrycznie nowych, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie.
 
Partnerami WARTY, są renonowane firmy, m.in.: Autoszyby.pl, NordGlass
 
Czy jest jakiś limit kwotowy lub liczby zdarzeń, za które WARTA odpowiada?
Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia określona kwotą 3 000 zł zmniejsza się na skutek wypłaty odszkodowania za każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl