AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

UFG wdrożył usługę potwierdzającą tożsamość klientów ubezpieczycieli

 
UFG wdrożył usługę potwierdzającą tożsamość klientów ubezpieczycieli
 
ID UFG – to nazwa nowej usługi dla ubezpieczycieli wdrożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to narzędzie służące weryfikacji tożsamości oparte o rozwiązania Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, dostępne dla wszystkich ubezpieczycieli komunikacyjnych oraz tych, którzy przystąpią do Bazy Danych Ubezpieczeniowych. Pierwszym zakładem ubezpieczeń, który wykorzystuje ID UFG, jest Warta. Firma używa narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń na życie, ale już wkrótce ma ono zostać zastosowane w kolejnych obszarach biznesowych.
 
Fundusz zaznacza, że ID UFG jest szczególnie pomocne w warunkach pandemii, pracy zdalnej i zdalnej komunikacji zakładów z klientami. Dzięki niemu nie trzeba składać wizyt w oddziale ubezpieczyciela czy biurze agenta, a wszelkie formalności związane z zawarciem umowy można zrealizować zdalnie. Cały proces jest wygodny dzięki ograniczonej liczbie pól i kliknięć potrzebnych do skorzystania z usługi, zaś klienci mają pewność, że nad ich danymi przekazywanymi do zakładu ubezpieczeń sprawowana jest kontrola.
 
Klient zakładu ubezpieczeń potwierdza w bezpieczny sposób swoją tożsamość za pomocą jednego z wielu sposobów wskazanych na stronie Login.gov.pl, np. Profilu Zaufanego, e-Dowodu Osobistego czy systemów bankowych. ID UFG wykorzystuje ten sam mechanizm, jaki jest stosowany przez organy administracji państwowej (ePUAP, Ministerstwa, Urzędy, ZUS, CEiDG, itd.).
 
Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać ID UFG na wielu polach, w różnych procesach biznesowych, zarówno w modelu sprzedaży ubezpieczeń direct, jak i w kanałach agencyjnych.
Główną ideą, jaka przyświecała twórcom ID UFG, było upowszechnienie usługi weryfikacji tożsamości i oparcie jej o rynkowy standard, którym jest korzystanie z metod logowania się przewidzianych przez Login.gov.pl. ID UFG dostępne jest w ramach usług związanych z prowadzeniem Bazy Danych Ubezpieczeniowych.
 
Jak podkreśla Małgorzata Ślepowrońska, prezes Funduszu, ID UFG to usługa dostępna dla całego rynku ubezpieczeniowego.
– Cieszę się, że z sukcesem wdrożyliśmy usługę weryfikacji tożsamości. ID UFG to usługa dedykowana całemu rynkowi – zarówno zakładom, jak i ich klientom. Dzisiaj już standardem, zwłaszcza w czasach pandemii, jest bezpieczny i zdalny kontakt klienta z ubezpieczycielem. ID UFG umożliwia właśnie taki kontakt. Z kolei po stronie ubezpieczyciela ID UFG umożliwia weryfikację tożsamości na potrzeby całej palety procesów biznesowych – nie tylko sprzedaży, ale również likwidacji szkody. Niebagatelną zaletą usługi jest oparcie jej o rejestry referencyjne. Gwarantuje to zarówno klientowi, jak i Funduszowi bardzo wysoką jakość danych – zaznacza.
 
Pierwszym zakładem wykorzystującym nową usługę jest Warta. ID UFG jest kolejnym narzędziem wdrożonym przez zakład, zapewniającym klientom zdalny kontakt z ubezpieczycielem.
– Nasze dane jednoznacznie pokazują, że trwająca pandemia ma wpływ na rosnące zainteresowanie klientów zdalnymi formami kontaktu. Już nawet 70% szkód zgłaszanych przez klientów jest likwidowanych z wykorzystaniem aplikacji Warta Mobile. Widzimy również obecnie, że dużo więcej klientów zdalnie kupuje ubezpieczenia u agentów, korzystając z Internetu i telefonu. To właśnie ten proces usprawniliśmy, wdrażając w Warcie potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą nowego rozwiązania UFG. Obecnie wykorzystywane jest ono przy sprzedaży ubezpieczeń na życie. Dzięki temu zapewniamy klientom proste i intuicyjne narzędzie do weryfikacji ich danych oraz spełniamy wymagania wynikające m.in. z regulacji AML – mówi Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty odpowiedzialny m.in. za procesy i posprzedażową obsługę klienta.
 
Zdalna identyfikacja tożsamości klienta jest wykorzystywana w Warcie od początku listopada. Wspiera ona klientów i agentów podczas zakupu kluczowych ubezpieczeń na życie: Warta Ochrona oraz Warta dla Ciebie i Rodziny.
 
– Ułatwienie klientom dostępu do ubezpieczeń, zwłaszcza w obecnym, trudnym czasie jest dla nas priorytetem. Wybierając narzędzie do zdalnej identyfikacji klientów, przed wszystkim zwracaliśmy uwagę na wygodę i bezpieczeństwo klientów. Rozwiązanie przygotowane przez UFG, które bazuje na sprawdzonym mechanizmie Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, wykorzystuje niezwykle popularne narzędzie: Profil Zaufany. To bardzo duża przewaga technologii ID UFG. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że klienci częściej korzystają z rozwiązań im znanych, do których mają zaufanie, a takim z pewnością jest technologia stosowana m.in. przez instytucje państwowe – dodaje Rafał Stankiewicz.
 
UFG zapowiada, że w kolejnych miesiącach grono użytkowników jego najnowszej usługi poszerzy się o kolejne zakłady. Podkreśla przy tym powszechność standardów autentykacji przewidzianych przez KWIE oraz wymóg czasów, w których coraz więcej obszarów życia przenosi się do sieci.
 
Artur Makowiecki
 
Źródło:  Gazeta Ubezpieczeniowa
https://gu.com.pl/rynek-ubezpieczen/ufg-wdrozyl-usluge-potwierdzajaca-tozsamosc-klientow-ubezpieczycieli/?utm_source=newsletter_676&utm_medium=email&utm_campaign=codzienny-newsletter-gazety-ubezpieczeniowej-10-11-2020