AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenie na życie - Warta Ochrona

Ubezpieczenie na życie - Warta Ochrona
25 kwietnia do sprzedaży wchodzi nowa, jeszcze bardziej korzystna wersja polisy na życie Warta Ochrona. Szeroka lista zdarzeń objętych ochroną pozwala na zabezpieczenie finansowe w kluczowych obszarach życia tj.: zdrowie, wypadek, dziecko oraz zabezpieczenie zobowiązań.
 
 
Jakie nowości obejmuje ta polisa?
 
- 1 % uszczerbku na zdrowiu – czyli wypłata pieniędzy z polisy już za 1% uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku;
- 1% uszczerbku dla dzieci – z tabelą zdarzeń typowych dla dzieci np. poparzenia, złamania;
- szpital poza granicami Polski  – wypłata za pobyt w szpitalu nastąpi nawet, gdy będzie on miał miejsce na terenie Unii Europejskiej oraz wybranych krajach spoza Unii;
- pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby;
- partner – w ramach usług assistance.
 
Zmiany procesowe, to m.in.:
  1. Wprowadzenie zniżki dla klientów z kartą VIP;
  2. Dołączenie ankiet narządowych do kwestionariusza medyczno-zawodowego – ułatwiających pracę pośrednikom;
  3. Wprowadzenie składki minimalnej – per polisa, tzn.: będzie minimalna na osobę, ale obniżona z dodatkową walidacją na całą polisę;
  4. Rezygnacja z wyborów pakietów – indywidualny wybór ryzyk.
Co dają elastyczne warunki polisy?
 
- objęcie ochroną w ramach jednej polisy nawet kilka osób np. małżonek/partner, dziecko,
- opłacanie jednej składki za polisę, niezależnie od liczby osób ubezpieczonych,
- zawarcie umowy bez badań lekarskich (do SU 200 tys. zł na wypadek śmierci),
- wybór ryzyk dostosowanych do potrzeb klienta,
- szybkie wystawienie polisy na spotkaniu.
 
ZAPRASZAMY