AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenie Autocasco (AC) Standard


  Warta_OWU_ACStandard_2014_01_01.pdf
   PDF 195,5 KB
Kliknij i link i pobierz dokument

Komu polecamy AC Standard?
To elastyczna oferta dla posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Pozwala ubezpieczyć pojazd na wypadek jego uszkodzenia lub zniszczenia oraz od kradzieży. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych możesz wybrać różne warianty naprawy pojazdu – w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych.

Co to znaczy, że umowa jest oparta o formułę all risks?
Formuła all risks zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo będzie musiało udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.
 

Czy umowa chroni także na wypadek kradzieży auta?
Tak, ryzyko kradzieży pojazdu jest standardowo objęte ochroną. Jako jedno z niewielu towarzystw umożliwiamy ubezpieczenie od ryzyka kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej).
Gwarantujemy wypłatę równą wartości auta z dnia zdarzenia. Pokrywamy również koszty naprawy zniszczeń pojazdu powstałych przy próbie włamania, dewastacji czy krótkotrwałej kradzieży, gdy samochód zostanie odnaleziony.

W jakich krajach działa ochrona?
W Polsce, pozostałych krajach europejskich (w tym Rosji i Turcji w europejskich częściach terytoriów) oraz Maroku, Tunezji i Izraelu.
 
Pamiętaj! Umowa ACS obejmuje ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży także na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w ich europejskich częściach).
 
Jakie opcje dodatkowe można dokupić do AC Standard?
Umowę ACS można rozszerzyć o:
-   opcję nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia,
-   opcję wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów części nowych oryginalnych,
-   opcję zastosowania stawek za roboczogodzinę Autoryzowanych Stacji Obsługi,
-   opcję zniesienia 10 proc. udziału własnego w szkodach spowodowanych przez osobę o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym.

Jak działa opcja nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia?
To opcja gwarantująca, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia wpisana w polisie nie będzie zmniejszona o wypłaconą kwotę. Nie trzeba będzie  dopłacać składek, żeby wyrównać ubytek (tzw. doubezpieczenie).
 
Jak działa opcja wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów nowych i oryginalnych części?
Zakłada rezygnację z procentowego pomniejszania wartości części z tytułu zużycia wynikającego z używania auta przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Wysokość pomniejszenia zależy od wieku auta (tzw. wskaźnik amortyzacji).
Wykupienie tej opcji powoduje, że przy wyliczaniu odszkodowania koszty robocizny mogą być kalkulowane według stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
Co zrobić po stłuczce?
Przede wszystkim odpowiednio zabezpiecz miejsce wypadku np. żeby nie doszło do kolejnych kolizji. Następnie niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępuj zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez konsultanta lub skontaktuj się poprzez formularz na stronie.
 
Co zrobić po stwierdzeniu kradzieży auta?
Niezwłocznie zadzwoń do  Centrum Obsługi Klienta Warty (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi drogą telefoniczną przez pracownika COK lub lub skontaktować się poprzez formularz na stronie.
 
Czy standardowa umowa ACS będzie pozwalała na naprawę auta w Autoryzowanej Stacji Obsługi?
Nie. Żeby mieć taką możliwość konieczne jest wykupienie opcji wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem kosztów nowych, oryginalnych części. Zapisanie w umowie zasady naprawy na nowych, oryginalnych częściach powoduje przyjęcie jako podstawy wyceny kosztów robocizny stosowanych przez ASO.
 
Pamiętaj! Naprawę w formie bezgotówkowej możesz przeprowadzić również w sieci warsztatów partnerskich WARTY.
 
Kiedy towarzystwo uzna tzw. szkodę całkowitą?
WARTA uznaje tzw. szkodę całkowitą, gdy naprawa jest nieopłacalna – czyli gdy pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości tego pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody.
Czy można płacić składkę w ratach?
Tak - można opłacać składkę w dwóch i czterech ratach. Jednak pamiętaj, że decydując się na jednorazową płatność, oszczędzasz około 10 proc.

Jeśli zapłacę składkę przelewem bankowym lub wpłacę na poczcie, kiedy zostanie ona uznana za opłaconą?
Za datę opłacenia składki przyjmuje się datę dokonania wpłaty. W przypadku przelewu będzie to potwierdzenie przez bank przyjęcia zlecenia. W przypadku opłaty na poczcie decyduje data stempla pocztowego na dowodzie wpłaty.
 
Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty za AC. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa rozwiązuje się.

Na jaki okres zawierana jest umowa?
Standardowo umowy AC zawiera się na 12 miesięcy. Jednak w wyjątkowych przypadkach, np. gdy masz już polisę OC i dokupujesz AC, może to być krótszy okres.
 
Od kiedy umowa może zacząć działać?
Najczęściej odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki lub pierwszej raty.
WARTA może też przyjąć odpowiedzialność z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.
 
O szczegółach dowiesz się u agentów WARTY.
 
Czy mogę ubezpieczyć auto zarejestrowane za granicą RP?
Nie, ponieważ w ramach umowy ACS ubezpieczamy tylko pojazdy zarejestrowane w Polsce.

Co zrobić, jeśli UFG podał błędne dane dotyczące liczby spowodowanych przeze mnie szkód?
Wystarczy dostarczyć do WARTY tzw. zaświadczenia o bezszkodowości od towarzystw, które ubezpieczały Cię w poprzednich latach. Informacje w nich zawarte będą miały pierwszeństwo przed danymi UFG.
 
Jak WARTA sprawdza, czy nie zataiłem spowodowania szkody w ostatnich trzech latach?
WARTA korzysta z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zawiera ona informacje o liczbie szkód spowodowanych przez kierowcę bez względu na to, czyim autem kierował.
 
Pamiętaj! Jeśli podane informacje nie potwierdzą się i okaże się, że zataiłeś informację o tym, że miałeś szkodę w ostatnich trzech lub czterech latach, będziesz zobowiązany do dopłaty składki z tytułu większego ryzyka ubezpieczeniowego. Dodatkowo WARTA naliczy odsetki ustawowe - od daty udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl