AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Pomoc na szczycie ? jak to działa w Warcie?

Pomoc na szczycie ? jak to działa w Warcie?
Pomoc na szczycie – jak to działa w Warcie?
 
Ostatnio wszyscy żyliśmy głośną, bohaterską akcją ratunkową na Nanga Parbat. Czy wiesz jak wygląda pomoc assistance w Warcie, w sytuacji gdy Klient potrzebuje pomocy, a znalazł się w nietypowych warunkach?
Jak Warta postępuje w sytuacji, gdy Klient potrzebuje pomocy na szczycie Mount Everest lub na środku oceanu?
 
Jeśli lokalizacja poszkodowanego jest znana:
 
a poszkodowany potrzebuje pomocy, Warta organizuje i pokrywa koszty transportu (w górach, na lądzie i na wodzie) przez wyspecjalizowane służby ratownicze. Koszty te są nielimitowane, to znaczy że są pokrywane w wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Dodatkowo, Warta pokrywa koszty udzielonej pomocy medycznej, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia do sumy kosztów leczenia wskazanej w polisie.
 
Jeśli jednak lokalizacja poszkodowanego nie jest znana:
 
uruchamiana jest usługa POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO, której koszty w Warcie są limitowane i wynoszą maksymalnie 50 000 zł.
 
Pamiętajmy!
 
Tylko odpowiednio zawarta polisa gwarantuje pokrycie kosztów przez Wartę. To oznacza, że ochrona musi swoim zakresem objąć wszelkie aktywności wykonywane podczas wyjazdu, jak np. żeglarstwo oceaniczne czy wspinaczka wysokogórska (co wymaga rozszerzenia umowy o sporty ekstremalne).