AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Platynowa ochrona

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia

    Platynowa_ochrona_OWU.pdf
    PDF 199 KB
Kliknij link i pobierz dokument

Komu polecamy Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona?
Polisa Platynowa Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony. Świadczenie wypłacone z tytułu polisy może pokryć koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w przypadku poważnego zachorowania. Platynowa Ochrona to również zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych, takich jak: kredyty, spłaty hipotek. Dzięki temu Twoja rodzina będzie miała zapewnioną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach.
 
Co gwarantuje ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
Zakres umowy gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowe umowy dostępne w ramach specjalnego Programu Ochronnego  zapewniają ochronę w następującym zakresie:
-   zgon w wyniku wypadku
-   zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
-   powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
-   powstanie trwałego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku
-   pobyt w szpitalu
-   operacja
-   poważne zachorowanie
-   Warta Assistance Medyczny
 
Jak określana jest suma ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie w zależności od okresu ubezpieczenia, wieku i płci osoby ubezpieczonej.
Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Platynowej Ochrony?
Istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki. Zakres ochrony w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań może być rozszerzony w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych „ POROGRAM OCHRONNY"
 
Umowa może obejmować:
-   Zgon w wyniku wypadku
-   Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
-   Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
-   Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
-   Pobyt w szpitalu
-   Operacje
-   Poważne zachorowanie
-   Assistance Medyczne
 
Uwaga! Więcej szczegółów na temat Programu Ochronnego znajdziesz tutaj.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie śmierci w wyniku wypadku?
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. dodatkowej sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku?
Przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa powstałego w wyniku wypadku (niezdolność do pracy). W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (procent wypłaty jest określony wg tabeli zdarzeń zamieszczonej w OWU.
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego?
Przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawieraniu dodatkowej umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu i rodzaju świadczenia, a także wybranego wariantu.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego?
Przewiduje wypłatę określonego procentu (od 10 do 100 proc.), ustalonej przy zwieraniu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności odpoziomu trudności operacji. Na przykład dla operacji wyrostka będzie to 10 proc, a dla przeszczepu nerki – 100 proc.
 
Jak działa ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?
Gwarantuje wypłatę – 30 proc., 50 proc., 75 proc. lub 100 proc. sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia poważnego zachorowania.

Na jaką pomoc można liczyć w ramach WARTA Assistance Medyczny?
WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szeroki zakres pomocy w nagłych przypadkach takich jak: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków, transportu medycznego, opieki w szpitalu i po powrocie z niego. Zapewniamy też opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz zdrowotne usługi informacyjne. 
Ile kosztuje ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
Wysokość składki zależy od wielu elementów, a przede wszystkim wieku klienta, wykonywanego zawodu itp.
 
Jak można opłacać składki?
Składki opłacane są okresowo: rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo.
Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
Wniosek o zawarcie umowy spisywany jest u Agenta. Po opłaceniu pierwszej składki Klient jest już objęty tzw. ochroną tymczasową. Wniosek o wystawienie polisy przesyłany jest do Centrali WARTY, gdzie jest rozpatrywany. Po jego zaakceptowaniu wystawiana jest polisa.
 
Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
Umowa zawierana jest na jeden rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy bez dodatkowych formalności.
 
W jakim wieku można zawrzeć umowę?
Umowa dostępna jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat.
Na jakie świadczenie w przypadku śmierci może liczyć uposażony?
W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie wypłacane jest wskazanej wcześniej osobie. Wypłacana jest aktualna wartość sumy ubezpieczenia.
 
Zmiany w umowie
Istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki.
 
Jakie są możliwe zmiany sumy ubezpieczenia?
Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia przez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, przysposobienia dziecka.
 
Jakie są zasady indeksacji składki?
W każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę deklarowaną o wskaźnik indeksacji podany przez WARTĘ.
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl