AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Perłowa ochrona

Komu polecamy ubezpieczenie Perłowa Ochrona?
Ubezpieczenie Perłowa Ochrona przeznaczone jest dla osób, które potrzebują krótkoterminowego zabezpieczenia swoich  zobowiązań finansowych takich jak kredyty, czy spłaty hipotek. Jest to oferta dla osób, które szukają również ochrony dla swoich najbliższych w razie nieprzewidzianych, trudnych sytuacji życiowych. Zminimalizowanie formalności umożliwia zawarcie polisy nawet w Twoim domu.
 
Jaką ochronę zapewnia Perłowa Ochrona?
Zakres umowy jest zróżnicowany w zależności od wybranego jednego z trzech pakietów, które różnią się zakresem oraz wysokością sumy ubezpieczenia.
 
Każdy z pakietów obejmuje:
-   śmierć ubezpieczonego.
 
Pakiet II oraz Pakiet III dodatkowo obejmują świadczenia w zakresie:
-   śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku,
-   trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
-   osierocenia dziecka w wyniku wypadku.
 
Pakiet III – jest najszerszym pakietem pod względem zakresu ubezpieczenia i dodatkowo obejmuje:
-   świadczenia w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
-   dzienne świadczenie szpitalne,
-   poważne zachorowania.
 
Jak określana jest suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu Perłowa Ochrona?
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu.
Maksymalna suma ubezpieczenia dla osoby, która nie ukończyła 45 roku życia wynosi 100  tys. zł,
natomiast dla osoby, która ukończyła 45 rok życia  50 tys. zł.
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie w razie śmierci w wyniku wypadku?
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III). Umowa zawierana jest na rok, z możliwością przedłużenia o kolejne roczne okresy, aż do dnia najbliższej rocznicy przypadającej po dniu ukończenia 65 roku życia przez Ubezpieczonego.
 
Jak działa ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?
Gwarantuje wypłatę 30 proc. sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia poważnego zachorowania.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego?
Przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zwieraniu dodatkowej umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu i rodzaju świadczenia, a także wybranego wariantu.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku?
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III). Umowa zawierana jest na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, aż do dnia najbliższej rocznicy przypadającej po dniu ukończenia 65 roku życia przez Ubezpieczonego.
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie na wypadek powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego?
Umowa przewiduje wypłatę 1 proc. sumy ubezpieczenia za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.
 
Jak działa dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy?
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Ile kosztuje ubezpieczenie Perłowa Ochrona?
Wysokość składek zależy głównie od wieku klienta i wybranego zakresu ochrony. Na przykład 30 letni klient za podstawowy Pakiet I, gwarantujący wypłatę 80 tys. zł w przypadku śmierci zapłaci 379 zł rocznie.
 
Jak można opłacać składki?
Składki opłacane są okresowo: rocznie, półrocznie, kwartalnie.
Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
Minimum formalności – polisa zawierana u Klienta.
 
Na jaki okres zawierana jest umowa?
Umowa zawierana jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia.
 
W jakim wieku można zawrzeć umowę Perłowa Ochrona?
Umowa dostępna jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat.
Na jakie świadczenie w przypadku śmierci może liczyć uposażony?
W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie wypłacane jest wskazanej wcześniej osobie. Wypłacana jest aktualna wartość sumy ubezpieczenia .
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl