AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Pakiet korzyści w Warta Ekstrabiznes Plus

Pakiet korzyści w Warta Ekstrabiznes Plus
Dziś o Pakiecie Korzyści w WARTA EKSTRABIZNES PLUS. Co to takiego? To zbiór 9 rozszerzeń włączonych do podstawowego zakresu ubezpieczenia, za które, w przeciwieństwie do innych Towarzystw, nie pobieramy dodatkowej składki.
 
Omówmy przydatność trzech pierwszych z nich:
 
Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych – ochrona potrzebna dla klientów, którzy w ciągu roku planują inwestycje, np. dla Klienta, który planuje zakup nowej maszyny lub modernizację linii produkcyjnej albo stworzenie nowego miejsca pracy i dokupienie wyposażenia: biurka, krzesła, zestawu komputerowego.
Nowe miejsca ubezpieczenia – klauzula ta zaspokaja potrzeby klientów, planujących rozpocząć działalność gospodarczą w nowym (dodatkowym) miejscu ubezpieczenia (innym niż wskazane w polisie). Rozszerzenie to zadziała np. w sytuacji, gdy klient otworzy drugi punkt ksero. Ta lokalizacja zostanie automatycznie objęta ochroną wg takiego samego zakresu jak pierwsza, w granicach limitu wskazanego w OWU.
Przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki – rozszerzenie stanowi zabezpieczenie dla klientów, którzy w swoich biurach posiadają np. cenne obrazy lub meble. Na podstawie tej klauzuli ochroną automatycznie objęte zostają dzieła sztuki, eksponaty, rękopisy, przedmioty zabytkowe, kolekcje numizmatyczne i filatelistyczne do sumy ubezpieczenia 10 000 PLN.