AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Oferta Warty i Expandera lekarstwem na niskie stopy procentowe

Oferta Warty i Expandera lekarstwem na niskie stopy procentowe
24 listopada 2014, 15:20

„Horyzont Możliwości” to najnowszy produkt o charakterze inwestycyjnym, przygotowany przez Wartę specjalnie dla klientów Expander Advisors. Jego konstrukcja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Nowa, wspólna oferta jest szeroko promowana, z uwzględnieniem kampanii telewizyjnej.

- Spadające stopy procentowe spowodowały, że w ostatnim czasie w krajach zachodnich pojawiły się oferty lokat bankowych z ujemnym oprocentowaniem. W Polsce takich ofert nie ma, ale zyski z lokat są dziś symboliczne. Równocześnie bezpośrednie inwestycje na giełdzie obarczone są ryzykiem, nie akceptowanym dla wielu klientów. Nic więc dziwnego, że przychodzi do nas coraz więcej osób, z pytaniem o alternatywę. Dlatego poprosiliśmy Wartę o przygotowanie specjalnie dla naszych klientów odpowiedniego produktu o charakterze inwestycyjnym. Miał on zapewniać bezpieczeństwo inwestycji, a jednocześnie pozwalać na uzyskanie atrakcyjnej premii  – mówi Piotr Nowak, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Expander Advisors.

- Takie wymogi spełniają tzw. polisy strukturyzowane. Ich cechą charakterystyczną jest, że środki powierzane przez klienta są inwestowane w różne aktywa. Większość jest lokowana np. w obligacje czy bony skarbowe, które zapewniają ochronę kapitału. Mniejsza cześć, jest lokowana w zaawansowane instrumenty finansowe, które dają możliwość uzyskania wyższych zysków np. instrumenty pochodne oparte o fundusze inwestycyjne, akcje, surowce. Taka konstrukcja pozwala na zabezpieczenie klientów przed ewentualnymi spadkami na rynkach finansowych, a jednocześnie daje możliwość uzyskania atrakcyjnego rynkowo zwrotu z inwestycji – wyjaśnia Anna Jarosiewicz-Łuka, odpowiedzialna w Warcie za konstrukcję produktów.

Charakterystyczną cechą „Horyzontu Możliwości” jest elastyczność. Klient ma do wyboru trzy poziomy ochrony kapitału, czyli 85%, 95% lub 100% . Od tej decyzji zależy też wysokość potencjalnej premii. Stopa zwrotu z tego ubezpieczenia na koniec umowy zależeć będzie od wyników koszyka trzech funduszy inwestycyjnych. Dwa to tzw. fundusze absolutnej stopy zwrotu, a jeden – przychodowy. Wyróżniają się one stabilną stopą zwrotu i wyjątkową odpornością na zawirowania na rynkach finansowych.

„Horyzont Możliwości” to ubezpieczenie o nowoczesnej i przejrzystej konstrukcji. W podjęciu właściwej i świadomej decyzji pomaga klientom Karta Produktu. Wzorowana jest ona na wytycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń i przedstawia najważniejsze cechy produktu w sposób przyjazny dla klienta. Pokazuje na przykład różne scenariusze inwestycyjne, czyli na jakie stopy zwrotu klienci mogą liczyć w zależności od sytuacji na rynkach finansowych. Każdy klient zainteresowany takim ubezpieczeniem otrzymuje Kartę Produktu w trakcie rozmowy z konsultantem Expandera.

Nowością jest też współpraca Warty i Expandera przy przygotowaniu kampanii. Potrwa ona do 14 grudnia 2014 r. i obejmie reklamę telewizyjną, działania w Internecie (m.in. specjalną stronę www.horyzontmozliwosci.pl oraz promocję na witrynach placówek Expander.

- Idea kampanii opiera się na rozterkach klienta  – „W co zainwestować? lokaty dają niski zysk a akcje są ryzykowne”. Odpowiedzią na te rozterki jest nasza oferta – która z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo kapitału, a z drugiej pozwala na osiągniecie atrakcyjnej premii – mówi Emila Pietrzak, Marketing Manager w Warcie.

Koncept kreatywny i strategia zostały opracowane przez Agencję Proste Pytanie oraz Magdalenę Nowakowską. Zakup mediów dokonał Dom Mediowy Zenith Optimedia, a spot przygotował dom produkcyjny Toro Media.