AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

OC w życiu prywatnym

 

Komu polecamy OC w życiu prywatnym?
OC w życiu prywatnym polecamy osobom fizycznym, które chronić siebie i osoby, którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.
 
W jakich krajach umowa daje ochronę?
Umowa w wariancie podstawowym daje ochronę tylko na wypadek zdarzeń na terytorium RP. Można ją rozszerzyć na zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady (w ramach Warta Dom Plus) lub na wszystkie kraje świata łącznie z USA i Kanadą. (w ramach Warta Dom Komfort Plus).
 
Jaką ochronę gwarantuje umowa w wariancie podstawowym?
OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, są oni zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym !
 
 
Jak można rozszerzyć zakres ochrony w ramach umowy?
Umowa w rozszerzonym  zakrese może obejmować odpowiedzialność cywilną:
-   za granicą z wyłączeniem USA i Kanady (w ramach Warta Dom Plus)
-   we wszystkich krajach świata, łącznie z USA i Kanadą (w ramach Warta Dom Komfort Plus)
-   najemców nieruchomości (w ramach WD Plus i WDK Plus)
 
Dodatkowo tylko w ramach Warta Dom Komfort Plus umowę można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną:
-   związaną z posiadaniem i użyciem broni palnej,
-   związaną z używaniem sprzętu pływającego do własnego użytku,
-   związaną z używaniem konia w celach rekreacyjnych,
-   za szkody w mieniu powierzonym.
 
Ile kosztuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?
Koszt takiego ubezpieczenia w wariancie podstawowym z sumą ubezpieczenia na 100 tys. zł to około 100 zł  rocznie.
 
Jak może być opłacana składka?
Składka może być rozłożona na 2 lub 4 równe raty.
 
Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa zostaje rozwiązana.
Kto może być objęty takim ubezpieczeniem?
Ubezpieczeniem jest objęty ubezpieczony i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jakie mogą być formy zawarcia takiej umowy?
Umowa może być zawarta w formie indywidualnej.
 
Na jaki okres może być zawarta taka umowa?
Standardowo umowa jest zawierana na okres 12. Tylko w przypadku umowy stanowiącej rozszerzenie ubezpieczenia mienia Warta Dom Plus umowa może być zawarta na 36 miesięcy.
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl