AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Kolorowa przyszłość

Komu polecamy ubezpieczenie Kolorowa Przyszłość?
To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.
 
Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?
Jeśli fundatorzy polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci rodzica, bo WARTA przejmie opłacanie składek.
 
Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o:
-   wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora (co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia),
-   jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek wypadku,
-   przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora,
-   dodatkowy Fundusz Posagowy dający  swobodę wpłat i wypłat środków,
-   wypłatę w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
-   wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego
-   wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka
 
Jak działa opcja Funduszu Posagowego?
Na Fundusz Posagowy możesz wpłacać składki regularnie (nie mniej niż 60 zł miesięcznie) oraz dokonywać dodatkowych wpłat w dowolnym momencie (min. 700 zł). Do wyboru masz 46 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć pieniądze z tego funduszu. Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.
 
Pamiętaj! Inwestując regularnie masz większą szansę na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu, szczególnie przy wyborze funduszy inwestujących w akcje oraz na zgromadzenie większej kwoty dla swojego dziecka.
 
Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.
Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania inwestujących Cię Funduszy i Planów.
 
Jak działa opcja Renty Posagowej?
W przypadku zgonu ubezpieczonego fundatora (np. rodzica) dziecko będzie dostawało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu tej umowy powiększane jest w związku z udziałem w zysku, więc może być nieco większe niż zakładana przy zwieraniu umowy.
 
Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku?
W przypadku powstania inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku, wypłacane jest świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.
 
Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach maksymalnie wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu. Podstawowa umowa jest jednak kontynuowana.
 
Jak mogę chronić dziecko przed skutkami mojego wypadku?
Dokupując dwie opcje dodatkowe: ubezpieczenia przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Pierwsza działa w ten sposób, że WARTA przejmuje na siebie obowiązek opłacania zadeklarowanych przez Klienta składek, dzięki czemu dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku dostanie kwotę nie mniejszą niż uzgodnioną przy zawieraniu umowy.
Druga przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego.
 
Pamiętaj! Realizacja drugiej umowy dodatkowej nie powoduje rozwiązania umowy głównej. To znaczy, że po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma niezależnie kwotę wynikająca z umowy głównej.
Ile kosztuje taka polisa?
Wysokość składki zależy od wieku ubezpieczającego, jego płci czy stanu zdrowia.
Przykładowa cena dla 25 letniej kobiety kupującej podstawową polisę posagową dla dziecka na 30 tys. zł, na okres 23 lat to 108 zł zł miesięcznie.
 
Jaka jest składka minimalna?
Miesięczna - 60 zł, kwartalna - 177 zł, półroczna - 347 zł i roczna - 667 zł. Przy wpłacie jednorazowej to 2 tys. zł.
Co stanie się z polisą, gdy nie będę mógł opłacać składek?
Losy polisy zależą od tego, jak długo już ją posiadasz i jak długo trwa zwłoka w opłacaniu składek.
Skontaktuj się ze swoim agentem, który powinien doradzić Ci, co zrobić w takiej sytuacji.
 
Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY, pod warunkiem wpłaty pierwszej składki.
Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń i opłaty pierwszej składki obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wystawienia dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 
Na ile lat obliczona jest taka umowa?
Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 5 lat.
Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie mogą na koniec planowanego okresu ubezpieczenia mieć więcej niż 70 lat, w przypadku umów ze składką okresową lub 80 lat – ze składką jednorazową.
 
Czy wymagane są badania medyczne?
W większości wypadków nie. Wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczający określa stan swojego zdrowia. Może zostać skierowany na bezpłatne badanie, jeśli z ankiety wynika, że może być poważnie chory.
 
Pamiętaj! Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania ewentualnej wypłaty, a nawet odmowy.
 
Ile trzeba mieć lat, żeby zawrzeć ubezpieczenie posagowe?
Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) muszą mieć nie więcej niż 65 lat. Współubezpieczone dziecko – nie ukończone 18 lat.
Jak WARTA zapewnia utrzymanie realnej wartości polisy?
W każdą rocznicę polisy proponujemy indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent (wskaźnik indeksacyjny) lub o połowę tej wartości. Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, co zapewnia utrzymanie realnej wartości środków na polisie. To Ty decydujesz, czy Twoja składka i suma ubezpieczenia ma  zostać zindeksowana.
 
Pamiętaj! 100 tys. zł będzie miało niższą wartość za 10 lat, niż ma obecnie.
 
Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?
Tylko jednocześnie z umową podstawową można dokupić opcję renty posagowej.
Przy zwieraniu umowy oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy obejmujące:
-   zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
-   powstanie inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,
-   przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
-   założenie Funduszu Posagowego.
 
Kiedy okres ubezpieczenia może zostać skrócony?
W przypadku rozpoczęcia przez współubezpieczone dziecko nauki w szkole wyższej, zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem. Jeśli ubezpieczający żyje, potrzebna jest jego zgoda.
Kiedy umowa wygaśnie?
Okres ubezpieczenia nie może kończyć się wcześniej niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym współubezpieczony ukończy 18 lat ale nie później niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym współubezpieczony ukończy 25 lat.
Można zerwać umowę wcześniej, ale wtedy wypłacamy tylko tzw. wartość wykupu polisy. O jej wysokości informujemy co roku w specjalnym piśmie.
 
Co stanie się z polisą po śmierci współubezpieczonego dziecka?
W razie śmierci współubezpieczonego dziecka, rodzic może objąć ochroną inne dziecko. Dzięki temu, umowa nie ulega rozwiązaniu. Suma ubezpieczenia i składka pozostają bez zmian.
Nie zmienia się też okres ubezpieczenia, nawet jeśli dla nowo wskazanego współubezpieczonego dziecka, kończy się on po 25 urodzinach. W przypadku, gdy dla nowo wskazanego dziecka okres ubezpieczenia skończyłby się przed ukończeniem 18 lat, okres ubezpieczenia wydłuża się, ale czas opłacania składek nie zmienia się. Jednak przez ten dodatkowy okres ubezpieczenia, dopisywane są zyski.
Jeśli ubezpieczający nie wskaże innego współubezpieczonego dziecka, dostanie zwrot sumy składek wpłaconych z tytułu umowy podstawowej i opcji dodatkowych lub wartość wykupu w zależności od tego, która z kwot będzie większa.
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl