AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Jak oszczędzają Polacy?

Jak oszczędzają Polacy?
Z raportu przeprowadzonego na zlecenie Avivy przez instytut ARC Rynek i Opinia* wynika, że decyzje finansowe najczęściej podejmujemy samodzielnie, bez konsultacji z partnerem. Nie lubimy też konsultować się ze specjalistami z dziedziny ubezpieczeń.
 
Nie lubimy radzić się specjalistów
Ankietowani sami decydują o budżecie domowym, a tylko 19 procent radzi się w tej kwestii innych domowników. Jak wynika z badania na skłonność do konsultacji nie wpływa nawet fakt, że pozostajemy w związku małżeńskim. Mało tego – w tym przypadku odsetek osób zasięgających rady partnera jest jeszcze niższy i wynosi jedynie 16procent. Tu warto podkreślić, że osoby pozostające w związkach nieformalnych częściej decydują się na konsultacje między sobą – stanowią one 27 procent badanych. Pomoc specjalistów ds. ubezpieczeń też nie jest nam potrzebna: „Wybierając sposób oszczędzania, nie sięgamy po pomoc fachowców. Zaledwie co piąty z nas konsultuje się z pracownikami banku, a 10 procent sięga po pomoc ekspertów z innych instytucji finansowych. Okazuje się zatem, że aż 58 procent Polaków swoje wybory dotyczące lokowania oszczędności podejmuje całkowicie samodzielnie. Efektem takiego podejścia jest zwykle poprzestawanie na najprostszych produktach – lokatach czy kontach oszczędnościowych. Gdy jednak chodzi o produkty spoza tej kategorii, barierą może okazać się przyzwyczajenie, brak wiedzy i możliwości do spojrzenia na swoje finanse w szerszej perspektywie – podkreśla Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI.
 
Nie myślimy o długoterminowym oszczędzaniu
Polacy decydując się na oszczędzanie wybiera opcje krótkoterminowych lokat. Tylko 3 procent z tej grupy decyduje się na odkładanie środków na emeryturę. Co trzeci respondent decyduje się na instrumenty finansowe pozwalające podjąć środki po upływie roku. Jarosław Sadowski z Expander Advisors zauważa: „Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak duże znaczenie ma pomnażanie oszczędności. Dla przykładu załóżmy, że odkładamy na emeryturę 500 zł. miesięcznie przez 30 lat. Trzymając je w gotówce lub na nieoprocentowanym rachunku, zbierzemy 180 tys. zł. Kwota ta może być jednak znacznie wyższa. Jeśli kolejnych wpłat dokonywalibyśmy na dobrą lokatę bankową o oprocentowaniu 2,5procent to uzyskamy ok. 250 tys. zł. Oszczędzając 500 zł. miesięcznie można także zebrać ok. 370 tys. zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w przysłowiowej skarpecie. To jednak pod warunkiem, że oszczędności będą inwestowane, a średnia stopa zwrotu wyniesie 5procent w skali roku. Tyle oczywiście nie zyskamy obecnie na lokacie bankowej”.
 
Województwo podlaskie najbardziej oszczędne
Raport ukazuje, że najbardziej oszczędnym regionem jest województwo podlaskie, tam też 4 na 5 badanych w 2015 r. posiadało odłożone środki finansowe. Raport ukazuje również, że Pomorzanie są najbardziej samodzielni w decyzjach finansowych, Mazowszanie zgromadzili największe oszczędności, ale to mieszkańcy Podlasia najwyżej oceniają własną kondycję finansową.
Marek Przybylski dodaje: „ Z badania wynika, że w kwestiach oszczędzania trudno mówić o podziale na Polskę A i B. Polacy o podobnym podejściu do kwestii gromadzenia kapitału zamieszkują województwa oddalone od siebie, natomiast bliscy sąsiedzi miewają odmienne zdanie na ten temat – mówi Marek Przybylski. – Przykładowo, Pomorzanie odnotowali największy przyrost oszczędności w stosunku do roku poprzedniego, zaś mieszkańcy Pomorza Zachodniego najczęściej deklarowali spadek zgromadzonego kapitału w 2015 roku”.
 
Źródło: www.aviva.pl
 
* Raport Aviva 2016” zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1606 dorosłych Polaków, deklarujących posiadanie oszczędności powyżej 1 tys. zł. Badanie zrealizowane w dniach 30.10-5.11.2015 techniką CAWI na panelu internetowym Epanel.pl przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Aviva Investors TFI.