AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Ile zarabia się w ubezpieczeniach ?

Ile zarabia się w ubezpieczeniach ?


Rynek ubezpieczeń w Polsce pomimo wielu prawnych zawirowań ma się dobrze. Świadomość ubezpieczeniowa wśród Polaków rośnie, co przekłada się na zarobki osób pracujących w tej branży.

Według badań * dotyczącego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, wynika że pracownicy z branży ubezpieczeń w ubiegłym roku, byli na czwartym miejscu pod względem zarobków w Polsce. Najlepiej opłacaną branżą w ubiegłym roku były technologie informatyczne. Jak wynika z badań OBW, mediana wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej wyniosła 4330 zł brutto miesięcznie. Mediana zarobków w branży IT wyniosła natomiast 5,7 tysiąca. Drugie miejsce przypadło branży bankowej – gdzie mediana wyniosła 5 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast trzecie miejsce zajęła telekomunikacja z wynikiem 4772 brutto ma miesiąc. Z badania wynika, że mediana wynagrodzeń specjalistów w branży asekuracyjnej wyniosła 4,3 tys. zł (ex aequo piaty wynik w OBW). Należy dodać, że 25% specjalistów w ubezpieczeniach zarabiało poniżej 3 tys. zł.

W badaniu*uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 r.). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych autorzy badania uwzględnili dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych. Rok badania 2015.

Źródło: www.sedlak.pl