AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Eksportuj i importuj produkcję w Warta XXI

Eksportuj i importuj produkcję w Warta XXI

Od 1 marca w module Warta XXI wprowadzamy nowe funkcjonalności, czyli Eksport i Import produkcji wystawionych dokumentów ubezpieczeniowych.

Do tej pory opcje te były dostępne tylko w module Agencja. Teraz bez problemu można dokonać eksportu i importu np. polis pomiędzy komputerami z poziomu WARTA XXI. Dotyczy to zarówno produktów TUiR jak i TUnŻ Warta.

Nowością jest możliwość wybrania konkretnej polisy do przekazania czy też odebrania w innej stacji roboczej.

Nowe ikony Eksport oraz Import pojawią się w zakładce „Polisy”.


Powiększ

Jakie możliwości daje opcja Eksport?

 1. Filtrowanie okresu za jaki chcemy eksportować produkcję
 2. Wybranie wszystkich polis lub zaznaczenia poszczególnej pozycji
 3. Sortowanie po kolumnach: nr polisy, produkt, data wystawienia polisy, nazwisko klienta (kolumna zawiera również nazwy firm)
 4. Wskazanie lokalizacji zapisu pliku z produkcją


Powiesz

 1. Po poprawnym wykonaniu Eksportu polis otrzymamy poniższy komunikat
   

nowe ikony 3

 

 

Jakie możliwości daje opcja Import?

 1. Wskazanie lokalizacji pliku z Eksportem produkcji
 2. Wybranie poszczególnych polis z pliku Eksportu
 3. Wykonanie Importu wybranych polis
 4. Na czerwono zaznaczone będą polisy, która już są w aktualnej bazie pośrednika. Nie zostaną one zapisane w bazie ponownie.


Powiększ

 

Mimo wprowadzenia opcji Eksport/Import do Warta XXI nadal będzie można dokonać te działania w starym module czyli w Agencji.


Powiększ