AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Dzieci rosną szybko! Warta Posag z nowymi możliwościami

Dzieci rosną szybko! Warta Posag z nowymi możliwościami
Dzieci rosną szybko, a z nimi ich potrzeby. Każdy rodzic wspiera dziecko w realizacji marzeń i dba o to aby niczego mu nie zabrakło. W życiu jednak wiele może się zdarzyć, dlatego dbając o nie na co dzień, warto pomyśleć również o jego przyszłości.
Kapitał na przyszłość z ochroną każdego dnia
Warta Posag to polisa, która zapewni dziecku kapitał na start w dorosłość. Ale co ważne, dziecko otrzyma ten kapitał nawet gdyby w trackie trwania umowy zabrakło przy nim rodzica czy opiekuna.
To głównie dzięki temu polisa posagowa może być atrakcyjniejszym rozwiązaniem niż np. tradycyjna lokata bankowa.
Dodatkowo polisa może stanowić zabezpieczenie finansowe dla rodziców w takich przypadkach jak np. poważna choroba dziecka czy wypadek.
Nowa wersja, to wiele ciekawych rozwiązań.  Poznaj je i wykorzystaj w rozmowach z klientem.
 
Nowe opcje dodatkowe – nowe możliwości
  • Renta dla dziecka nawet 3 000 zł – w nowej wersji klient może wybrać rentę dla dziecka na poziomie 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 3000 zł, niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia. Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna, co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka, które otrzyma dwie renty w przypadku śmierci obydwojga rodziców/opiekunów.
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – dodatkowe zabezpieczenie dla rodziców / opiekunów w wysokości 1 % za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
  • Niezdolność do pracy ubezpieczonego – jeżeli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy przez co najmniej rok, Warta przejmie opłacanie składki na czas orzeczonej niezdolności.
Jedna polisa – potrójna ochrona
W nowej ofercie klient może wskazać w polisie drugą osobę dorosłą (współubezpieczonego), która również zostanie objęta ubezpieczeniem. Dzięki temu dziecko zyskuje pełną ochronę, gdy zabraknie jednego z rodziców czy opiekunów.
Polisa od ręki
Proces sprzedaży Warta Posag został dostosowany do obowiązującego w pozostałych ubezpieczeniach na życie. Dzięki temu w przypadku polis z sumą ubezpieczenia do 200 000 zł, polisę można wystawić klientowi na jednym spotkaniu. W przypadku wyboru umowy renty pod uwagę brana jest łączna kwota świadczenia z tytułu umowy podstawowej i rentowej a limit dla wnioskopolisy wynosi 400 000 zł,