AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Brak przeglądu kominiarskiego może pozbawić odszkodowania

Brak przeglądu kominiarskiego może pozbawić odszkodowania
 
Brak przeglądu kominiarskiego może pozbawić odszkodowania!
 
Ubezpieczyciele przypominają, że nieprzestrzeganie przez właścicieli mieszkań i domów obowiązków wymienionych w OWU ubezpieczeń mieszkaniowych może skutkować tym, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego każdy właściciel domu jednorodzinnego musi wykonywać kontrolę i przegląd najważniejszych instalacji, m.in. gazowej, elektrycznej, wentylacji. Zazwyczaj powinny one być realizowane raz do roku i to na właścicielu domu lub administratorze budynku spoczywa obowiązek pamiętania o nich, umawiania odpowiednich specjalistów i dbania, aby ich zalecenia zostały wdrożone. W przypadku mieszkań o przeglądy dba spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca. Jednak na właścicielu mieszkania spoczywa obowiązek udostępnienia lokalu na czas przeglądu.

Jednym z przeglądów, który powinien odbywać się w domu czy mieszkaniu raz do roku, jest przegląd kominiarski. Przepisy prawa jasno określają, że zarówno zarządcy nieruchomości wspólnych (spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot) oraz właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do regularnych kontroli i utrzymania w odpowiednim stanie instalacji gazowych i przewodów kominowych. Brak takiego przeglądu wiązać się może nie tylko z karą finansową od inspekcji budowlanej czy w skrajnych przypadkach także odcięciem gazu w mieszkaniu z uwagi na duże niebezpieczeństwo. Dotkliwe konsekwencje można ponieść także, tracąc możliwość otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wynikłe z pożaru.