AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

49 mln zł na leki onkologiczne z własnej kieszeni

49 mln zł na leki onkologiczne z własnej kieszeni
49 mln zł na leki onkologiczne z własnej kieszeni
 
Temat nowotworów jest już coraz bardziej powszechny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że liczba zachorowań się zwiększa, nie każdy jednak wie jak wygląda proces leczenia i jakie koszty za sobą niesie.  Leczenie chorób onkologicznych w Polsce jest bardzo kosztowne. NFZ pokrywa jedynie wybrane metody leczenia, a leki onkologiczne, szczególnie te najnowsze, są na tyle drogie, że przeciętny pacjent nie może sobie pozwolić na zakup nawet jednego z nich. Dowiedz się więcej i oferuj WSnR Twoim klientom!  
 
Obecna medycyna dysponuje wieloma metodami leczenia, dzięki którym nowotwory przestają być chorobami śmiertelnymi. Jednocześnie, wciąż istnieje problem finansowy, który ogranicza możliwość korzystania z nich. Leczenie w szpitalu jest bezpłatne, ale nie każdym lekiem. Niektóre z tych nowych, które mogłyby pomóc pacjentom, nie są refundowane w Polsce. Kolejną kwestią są koszty leków, które pacjenci muszą zakupić w aptece i zapłacić za nie z własnej kieszeni (refundacja jest tylko częściowa). W 2016 r. Polacy wydali na nie aż 49 mln zł, jak podaje raport przygotowany przez fundację Alivia.
W Polsce leczenie pacjenta innowacyjnymi lekami może być sfinansowane za pomocą czterech głównych mechanizmów: 
 
1.   Leczenia w ramach systemu publicznej ochrony zdrowia – dostęp do wielu bezpiecznych i skutecznych leków onkologicznych dla zdecydowanej większości pacjentów jest mocno ograniczony i zależy od placówki w której leczony jest chory. Leki te można bowiem zastosować w terapii tylko wtedy, gdy zostaną one sfinansowane ze środków płatnika publicznego np. zakupi je szpital z własnych środków,
 
2.   Za sprawą uczestnictwa pacjenta w badaniach klinicznych – opcja dostępna jedynie dla wybranych grup pacjentów (szacuje się, że w Polsce nie więcej niż 1 na 5 pacjentów bierze udział w takim badaniu),
 
3.   Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych (fundacji), które dofinansowują leczenie pacjentów pozostających pod ich opieką. Niestety zbiórka pieniędzy zazwyczaj trwa i nie zawsze uda się zgromadzić wystarczającą kwotę,
 
4.   Dzięki własnym środkom finansowym – ze względu na koszt terapii opcja ta jest dostępna dla bardzo nielicznych chorych.
 
Przydatne WSnR
Jak widać, możemy mieć wpływ na to, czy w razie choroby uzyskamy dostęp do najnowszych metod leczenia, ale niestety zależy to w głównej mierze od zasobności naszego portfela.
Sposobem na zabezpieczenie portfela na wypadek choroby nowotworowej jest polisa Warta Sposób na Raka, która zapewnia wsparcie finansowe nawet przez okres 10 lat leczenia.